میترانیک | لحاف و روتختی

نمایندگان میترانیک در ایران

نمایندگی باهنر جنوبی

نام مدیر: آقای اسلام زاده
  • تلفن ثابت: 38371742
  • فاکس: 38370057
  • آدرس ۱:باهنر جنوبی بلوار پاسارگاد نبش خیابان پائیز فروشگاه سوم بازرگانی اسلام زاده

سایر توضیحات:

پست الکترونیکی: نام و نام خانوادگی: متن پیام: